Totes les comandes, excepte prèvia negociació, s'abonaran al comptat. Les vendes negociades s'efectuaran mitjançant transferència bancària, gir bancari o taló, pel que es prega ens facilitin les seves dades bancàries a l'hora de formalizar la seva comanda.